Valmennukset yrityksille

Anne Hakanen Personal trainer Nakkila PoriHyvinvointi koostuu useista tekijöistä, ja sitä kannattaa tukea eri elämän alueille suuntautuvin keinoin. Hyvinvointivalmennuksessa pyritään oivallusten ja kokemusten kautta pysyvään ja omaan arkeen sopivaan muutokseen. Tavoitteena on tasapainoinen kokonaisuus, jossa Sinä ITSE olet oman hyvinvointisi paras asiantuntija. Hyvinvointivalmennuksen toimenpiteet voivat liittyä mm. elämäntapoihin, työhön, terveyteen, liikuntaan, harrastuksiin, elpymiseen ja olemassa olevien voimavarojen tukemiseen. Pääpaino valmennuksessa on liikunnan lisääminen ja terveelliset elämäntavat, joita tarjoamme työpaikoille. Yhteiset ”treenit” lisäävät me-henkeä ja parantavat yhteisen työn ulkopuolisen tekemisen kautta myös työskentely ilmapiiriä.

Työn ilo näkyy asiakkaille hyvänä palveluna ja laatuna. Töihin on kiva mennä, ja siellä saa aikaiseksi jotain merkityksellistä. Työ on parhaimmillaan hyvinvoinnin lähde: mahdollisuus toteuttaa itseään, oppia uutta sekä kasvaa ihmisenä. Hyvä työ innostaa ja tuottaa onnistumisen kokemuksia.

Työstä voi nauttia vaikka se ei aina olisikaan pelkästään kivaa. Tärkeää on se, että voi ymmärtää oman panoksensa osana laajempaa kokonaisuutta. Ihminen voi hyvin kun hän saa olla kokonainen persoona niin työssä kuin vapaa-ajallaan.  Liikunnan lisääminen tuo lisää energiaa ja saa jaksamaan työssä paremmin.

Ei ole sattumaa, että hyväkuntoiset suoriutuvat työstään hyvin. Liikunta on tärkeää aivojen hyvinvoinnin kannalta ja suojelee meitä mm. masennukselta, dementialta ja lisää stressinsietokykyä. Työnantaja saa työntekijöiden liikunnan tukemiseen käytetyt eurot moninkertaisena takaisin. Työntekijät ovat aiempaa tuottavampia ja tehokkaampia. Sairastuminen vähenee, koska vastustuskyky paranee.

Hyvinvointivalmennus- paketti yritykselle sisältää :

  •  2 tunnin yhteisluento työssä jaksamisesta ja tulevan valmennuksen pääkohdista.
  •  Työntekijöiden henkilökohtaiset tapaamiset asiakasyrityksen tiloissa tai kuntokeskus Voimalassa ja liikunnallisten tavoitteiden asettaminen.
  • Kuntotestaus (lihaskunto + liikkuvuus)
  • Henkilökohtaiset liikuntaohjeet (kuntosalille, kotiin jne.)
  • Viikoittainen yhteistreeni  ryhmän kanssa ennalta sovitussa paikassa
  • Ravintoneuvonta
  • Tarvittaessa fysioterapeutin konsultointi

Valmennuksen hinta :  250 € /henkilö (sisältää yllä olevat alkukartoitukset ja 8 ohjattua ryhmäliikuntatuntia. ) Yhden ryhmän koko max 12 henkeä.

Mahdollisuus omaan räätälöityyn tarjoukseen yrityksen tarpeiden mukaan. Valmennus voidaan toteuttaa lähes missä vaan!